Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Trước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; thúc đẩy sử …Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản …2020-1-22 · Mục tiêu tổng quát quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu sản xuất vật ...Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên2013-7-4 · Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên 24/04/2019 Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp Quy hoạch tổng ...

2019-12-6 · Việc lập quy hoạch tài nguyên nước phải đáp ứng một số nội dung cơ bản như: Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài …1. Nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ - Điều 26 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 1.1. Nguyên tắc lập quy hoạch: a) Phù hợp với chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch sử dụng ...Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiênTrước hết, tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; thúc đẩy sử …

Biêt nhiêu hơn

QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ...

2021-10-6 · QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN. Kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các khu vực khoáng sản đã được cấp phép. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ ...Quy hoạch khai thác TNTN2022-6-14 · Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauBáo cáo Dự án: "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ...2011-12-15 · Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020", do UBND tỉnh Sóc Trăng quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng chủ trì và Đoàn Địa chất I - Liên Đoàn bản đồ Địa chất

Biêt nhiêu hơn

Báo cáo Dự án: "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ...

2011-12-15 · Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020", do UBND tỉnh Sóc Trăng quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng chủ trì và Đoàn Địa chất I - Liên Đoàn bản đồ Địa chấtThành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khai thác, sử …2022-6-30 · Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê ...Xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy …2021-11-1 · Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Biêt nhiêu hơn

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác tài ...

2022-6-29 · Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Hội đồng thẩm định ...Phí khai thác tài nguyên nước theo nghị định mớiNghị định 41/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021 quy định mới về các mức phí khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Dưới đây là những quy định mới về đối tượng và giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên liên quan đến Nghị định nào. Mục Lục ...Lập quy hoạch thăm dò, khai thác 8 nhóm khoáng sản quý …2020-2-26 · Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 8 nhóm tài nguyên khoáng sản …

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường - Huyện Cù Lao Dung Trang chủ Giới thiệu Bản đồ địa giới hành chính Điều kiện tự nhiên Lịch sử truyền thống, văn hóa Di tích, danh thắng Tiểu sử, nhiệm vụ của lãnh đạoQuy hoạch, khai thác tài nguyên thiên nhiên2022-6-8 · Sửa đổi, bổ sung quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. (CTTĐTBP) - Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh …Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên2013-7-4 · Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên 24/04/2019 Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Biêt nhiêu hơn

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khai thác, sử …

2022-6-30 · Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 29/6/2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê ...Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản …2020-1-22 · Mục tiêu tổng quát quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu sản xuất vật .. uyên tắc lập quy hoạch lập quy hoạch thăm dò, khai thác ...2020-3-13 · Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định nguyên tắc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: - Phù hợp với quan điểm phát ...

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch khai thác tài nguyên

2021-12-12 · Quy hoạch khai thác tài nguyên. Thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất Thị xã Phú Mỹ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (12/12/2021) Tài liệu liên quan gồm: Công văn 5548/UBND-TNMT Bản đồ Biểu số …Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên ...2019-8-6 · Phạm vi thời gian đối với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập cho giai đoạn là 10 năm, từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mỗi kỳ kế hoạch thực hiện quy hoạch là …Quy hoạch khai thác TNTN2022-6-14 · Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...

Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Thông tin về các nguồn thải, khu vực ô nhiễm môi trường Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tin dự ánNhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản …2020-1-22 · Mục tiêu tổng quát quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu sản xuất vật ...Quy hoạch, khai thác khoáng sản ở Lào Cai - Báo Đại biểu ...2008-6-13 · Vì vậy, quy hoạch xây dựng bị phá vỡ, đời sống người dân nơi tài nguyên khoáng sản được khai thác gặp khó khăn, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 105 mỏ khoáng sản có giấy phép khai

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch tài nguyên nước: Những quy định pháp luật liên ...

2018-8-25 · Luật tài nguyên nước 2012 ban hành ngày 21/6/2012. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nổi bật tại văn bản này là …Quy hoạch, khai thác khoáng sản ở Lào Cai - Báo Đại biểu ...2008-6-13 · Vì vậy, quy hoạch xây dựng bị phá vỡ, đời sống người dân nơi tài nguyên khoáng sản được khai thác gặp khó khăn, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 105 mỏ khoáng sản có giấy phép khaiQuy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên …2022-7-29 · CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113. Trang chủ Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên. Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ...

Biêt nhiêu hơn

Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo bền vững

2021-9-17 · Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo bền vững (Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến ...Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiênĐịnh hướng, quy hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư Các dự án mời gọi vốn đầu tư Quy hoạch xây dựng, đô thị Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Thông tin về các nguồn thải, khu vực ô nhiễm môi trường Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tin dự án

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường - Huyện Cù Lao Dung Trang chủ Giới thiệu Bản đồ địa giới hành chính Điều kiện tự nhiên Lịch sử truyền thống, văn hóa Di tích, danh thắng Tiểu sử, nhiệm vụ của lãnh đạoNguyên tắc lập quy hoạch lập quy hoạch thăm dò, khai thác ...2020-3-13 · Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định nguyên tắc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: - Phù hợp với quan điểm phát ...Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Thông tin về các nguồn thải, khu vực ô nhiễm môi trường Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thông tin dự án

Biêt nhiêu hơn

Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng được quy định ...

2021-5-12 · Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm triển …Quy hoạch khai thác tài nguyên môi trường | Cổng Thông …2022-1-5 · Quy hoạch khai thác tài nguyên môi trường Quyết định về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 (đợt 05 năm 2021)QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ...2021-10-6 · QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các khu vực khoáng sản đã được cấp phép UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác ...

Biêt nhiêu hơn

Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

2013-7-4 · Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên 24/04/2019 Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi ...Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên môi trường - Huyện Cù Lao Dung Trang chủ Giới thiệu Bản đồ địa giới hành chính Điều kiện tự nhiên Lịch sử truyền thống, văn hóa Di tích, danh thắng Tiểu sử, nhiệm vụ của lãnh đạoQuy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiênĐịnh hướng, quy hoạch Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư Các dự án mời gọi vốn đầu tư Quy hoạch xây dựng, đô thị Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Biêt nhiêu hơn